Üyeler
Adı Soyadı Hakan Cantürk
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 1983
Uzmanlık Aldığı Kurum Hacettepe üniversitesi tıp fakültesi mikrobiyoloji ana bilim dalı / 1984
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud