Üyeler
Adı Soyadı Şeyda Özsoy
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum A.İ.B.Ü Tıp Fakültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ekmud,Klimik,Das Derneği