Üyeler
Adı Soyadı PINAR KADİROĞLU
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / 2005
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler