Üyeler
Adı Soyadı Şafak Andiç
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum Yüzüncü yıl üniversitesi / 1998
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler