Üyeler
Adı Soyadı Didem Kart
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler FABAD DAS