Üyeler
Adı Soyadı Selim Merdan
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud