Üyeler
Adı Soyadı Onur Levent Öztepe
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1993
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Bilgi Üniversitesi / 2004
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler