Üyeler
Adı Soyadı Kemal Tekin
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler