Üyeler
Adı Soyadı MURAT KEMAL AVCI
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ