Üyeler
Adı Soyadı Sevinç Yenice
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD