Üyeler
Adı Soyadı Tülay Albayrak
Ünvanı Tıbbi Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Gaziantep üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler biyologlar derneği