Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Nur Sarı
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Dokuz Eylül Üniversitesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler