Üyeler
Adı Soyadı TÜRKAN TOKA ÖZER
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD / 2005
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD