Üyeler
Adı Soyadı Ahmet Çağkan İnkaya
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1997
Uzmanlık Aldığı Kurum Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ABD, Viroloji BD / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ESCMID ICID Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği