Üyeler
Adı Soyadı Hilal Kaya
Ünvanı Asistan
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul şişli etfal eğitim ve araştırma hastanesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler