Üyeler
Adı Soyadı Mehmet Ramazan Ayaş
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler