Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Gül Özseven
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Süleyman Demirel Üniversitesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD, TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ, ISPARTA/BURDUR TABİP ODASI