Üyeler
Adı Soyadı Deniz Bayram
Ünvanı Uzman
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Anadolu Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler