Üyeler
Adı Soyadı Selcan Çolakoğlu Akyol
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Faültesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMC, KLİMUD,