Üyeler
Adı Soyadı Muradiye Yarar
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2002
Uzmanlık Aldığı Kurum Pamukkale Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler