Üyeler
Adı Soyadı Tamer AKKAN
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ / 2007
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler