Üyeler
Adı Soyadı Metin Korkmaz
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Üniversitesi Tıp Fak. / 1993
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler