Üyeler
Adı Soyadı Timur GÜLHAN
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum YYÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1996
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Mikrobiyoloji Cemiyeti