Üyeler
Adı Soyadı Hamit Kaan Müştak
Ünvanı Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı / 2002
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Veteriner Mikrobiyoloji Derneği