Üyeler
Adı Soyadı ABDULBAKİ AKSAKAL
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1991
Uzmanlık Aldığı Kurum YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 1995
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ, TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ