Üyeler
Adı Soyadı Ayşın Çotuk
Ünvanı Prof. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1969
Uzmanlık Aldığı Kurum İ.Ü.Fen Fakültesi / 1970
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği Türk Biyologlar derneği comparative immunology