Üyeler
Adı Soyadı Zeynep Çizmeci
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1998
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Klimud