Üyeler
Adı Soyadı Savaş Aslan
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2000
Uzmanlık Aldığı Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi / 2001
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler