Üyeler
Adı Soyadı Seda Özdikmenli
Ünvanı Öğr.Üyesi
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler TMMOB Gıda Mühendisleri Odası