Üyeler
Adı Soyadı ASIM ÜLÇAY
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum GATA ANKARA / 2002
Çalıştığı Kurum / Kamu
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMİK