Üyeler
Adı Soyadı Dilvin İPEK
Ünvanı Öğr.Üyesi
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Çanakkale onsekiz mart üniversitesi / 2006
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler gIDA mÜHENDİSLERİ ODASI