Üyeler
Adı Soyadı Nesrin Çakıcı
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 1988
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü / 2000
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Kan merkezleri ve transfüzyon derneği