Üyeler
Adı Soyadı NAZIM TÜRKAY
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2004
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi / 2004
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler