Üyeler
Adı Soyadı Aylin Altay
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enst. / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği