Üyeler
Adı Soyadı İbrahim Uğur Çalış
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum GAZİ ÜNİVERSİTESİ / 2011
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler ANKARA MİKROBİYOLOJİ DERNEĞİ