Üyeler
Adı Soyadı Özlem Şahan
Ünvanı Diğer
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Ankara Mikrobiyoloji Derneği Veteriner Tavukçuluk Derneği Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Derneği