Üyeler
Adı Soyadı Nil TÜRKÖLMEZ
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2006
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2007
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler