Üyeler
Adı Soyadı Ulaş Çalişir
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege üniversitesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler