Üyeler
Adı Soyadı Serhat UYSAL
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege Ü. / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler EKMUD KLİMİK