Üyeler
Adı Soyadı Cumhur AVŞAR
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2009
Uzmanlık Aldığı Kurum Ankara Üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler