Üyeler
Adı Soyadı Özal Mutlu
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum Marmara Üniversitesi / 2009
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler Biochemical Society (UK)