Üyeler
Adı Soyadı Çakır GÜNEY
Ünvanı Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1979
Uzmanlık Aldığı Kurum GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ / 1983
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler KLİMUD