Üyeler
Adı Soyadı Elif Karaaslan
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2010
Uzmanlık Aldığı Kurum İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi / 2010
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler