Üyeler
Adı Soyadı İklim Çetin
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2005
Uzmanlık Aldığı Kurum Fırat Üniverssitesi / 2011
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler