Üyeler
Adı Soyadı Emine Tunç
Ünvanı Uzman Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 2007
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü üniv / 2009
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler klimud tmc