Üyeler
Adı Soyadı Şefika İPEK ÇELİK
Ünvanı Biyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 2001
Uzmanlık Aldığı Kurum Gazi Ünv. Tıbbi Mikrobiyoloji / 2009
Çalıştığı Kurum /
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler