Üyeler
Adı Soyadı Ayşe Arslan
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2011
Uzmanlık Aldığı Kurum Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi / 2012
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler