Üyeler
Adı Soyadı Beste Tacal
Ünvanı Arşt. Görv.
Mezun Olduğu Fakülte / 2008
Uzmanlık Aldığı Kurum Yıldız Teknik Üniversitesi / 2008
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler