Üyeler
Adı Soyadı Özlem AYCAN KAYA
Ünvanı Yrd. Doç. Dr.
Mezun Olduğu Fakülte / 1999
Uzmanlık Aldığı Kurum İnönü üniversitesi tıp fakültesi parazitoloji ad / 1999
Çalıştığı Kurum / Üniversite
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler türkiye parazitoloji derneği