Üyeler
Adı Soyadı Nevin Tuzcu
Ünvanı Mikrobiyolog
Mezun Olduğu Fakülte / 1996
Uzmanlık Aldığı Kurum Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji / 2008
Çalıştığı Kurum / Özel
Akademik ve İdari Ünvanları
Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler -